STRONA GŁÓWNA >   patron  rok szkolny 2006/2007Rok szkolny 2006/2007 dla Szkoły Podstawowej w Górznej stał się rokiem przełomowym. W tym właśnie roku podjęto decyzję o wszczęciu działań zmierzających do nadania szkole imienia.

Grono Pedagogiczne, aby lepiej i staranniej przygotować się do rozpoczęcia zadań związanych z nadaniem szkole imienia wzięło udział w radzie pedagogicznej, która odbyła się dnia 06.03.2007 r. na temat „Budowanie tożsamości i tradycji placówki wokół patrona”. Radę prowadziła Pani Mirosława Horodok. Od tego czasu w szkole było już widać pierwsze oznaki zbliżających się wyborów. Na głównym holu na największej tablicy zawisł napis ”WYBIERAMY PATRONA SZKOŁY”


Kandydaci na patrona szkoły


Po długich dyskusjach i rozmowach z grona zacnych osobistości wyłoniono piątkę kandydatów na patrona szkoły.

 

Wśród nich znaleźli się:

 

Dezydery Chłapowski

 

Tony Halik

 

Wanda Chotomska

 

Mikołaj Kopernik

 

Julian Tuwim

Wybór patrona szkoły to nie tylko sprawa społeczności szkolnej, ale także mieszkańców całych wsi – Górzna, Nowiny i Pieczyn. W związku z tym specjalnie dla rodziców zostało zorganizowane spotkanie, podczas którego każda klasa przygotowała krótką inscenizację o wybranym kandydacie. Miało to umożliwić rodzicom lepsze poznanie kandydatów, a w późniejszych wyborach trafne i przemyślane oddanie głosu. Rodzice z wielkim zainteresowaniem oglądali występy ich pociech, a po zakończonym spotkaniu wszyscy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia pod tablicą z hasłem.

Uczniowie klas I i II w trakcie przedstawienia, promującego kandydaturę Wandy Chotomskiej

 

Klasa I i II zaprezentowały kandydaturę Wandy Chotomskiej i inscenizację jej wiersza „O Duchu i bolącym brzuchu

Klasa III prezentowała Juliana Tuwima i inscenizację „Zosia Samosia”

Klasa IV przybliżyła nam postać generała Dezyderego Chłapowskiego

Klasa V pokazała życie i dokonania Mikołaja Kopernika 

Klasa VI zaciekawiła wszystkich postacią T. Halika

Szkoła przez cały czas żyła przygotowaniami do wyborów. Uczniowie pod okiem swych wychowawców przygotowywali apele o danym kandydacie a ściany szkolne zamieniły się w miejsce, na którym wisiały liczne plakaty propagujące do oddania głosu na swojego kandydata. Również na ścianach holu zaczęły pojawiać się gazetki przedstawiające sylwetki poszczególnych kandydatów a wszystko to po to, by dobrze ich poznać i dokonać świadomego wyboru.

Wycieczka do Torunia

W czer4wcu 2007 roku uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do Torunia. Zwiedzali toruńskie zabytki, Muzeum Piernika, Planetarium. Gwoździem programu była wizyta w Muzeum Podróżników im. T. Halika. Na zawsze naszym uczniom pozostaną w pamięci piękne zdjęcia z podróży i ludowe stroje z całego świata.

Wspólne zdjęcia nad Wisłą.

 

Zwiedzanie Starego Miasta

 

Ruszyła kampania wyborcza. Plakatami i hasłami poszczególne klasy zachęcały do wyboru swojego kandydata.

 

 

WYBORY

16 czerwca 2007 roku odbyły się w szkole wybory patrona szkoły:
 

Na tę okoliczność zamieniono klasę I w lokal wyborczy

Punktualnie o 14.00 komisja wyborcza składająca się z przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów zajęła swoje miejsce...

I.... zaczęło się....
 

Lokal wyborczy wypełnił się głosującymi. Swój głos na kandydata oddawali uczniowie
 i ich rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy obwodu szkoły. Wybory odbywały się w atmosferze powagi. Każdy uczestnik zdawał sobie sprawę
z odpowiedzialności związanej z wyborem patrona szkoły.
O wyborach poinformowane zostały również media, które pojawiły się w tym dniu
w szkole. Wybory organizacją
i całym swoim przebiegiem nie różniły się od "prawdziwych" wyborów. Opracowano ordynację wyborczą. Sporządzone zostały listy wyborców uprawnionych
do głosowania na których odznaczano obecność.
Głosy oddawane były na specjalnie przygotowanych kartach wyborczych z pieczęcią szkoły.

Po zliczeniu głosów nadszedł długo oczekiwany moment... 
- ogłoszenie wyników....

PATRONEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GÓRZNEJ ZOSTAŁ.....

TONY HALIK !!!

Szkoła Podstawowa
w Górznej
"Szkołą z Klasą"

Copyright © 2005 by Versinon. Wszystkie prawa zastrzeżone.