STRONA GŁÓWNA > OSIĄGNIĘCIA

NASZE OSIĄGNIĘCIA
 
 
 
ZASZCZYTNE WYRÓŻNIENIE

 

13 marca w Starostwie Powiatowym odbyła się uroczystość IX Finału Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego
Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie wybitnych mieszkańców powiatu złotowskiego, których dokonania są godne uznania i propagowania.
Nagroda, jako wyróżnienie honorowe, przyznawana jest w następujących kategoriach:


Oświata i Kultura
Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne;
Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo;
Sport, Turystyka i Rekreacja.

Laureatów w poszczególnych kategoriach wyłaniała powołana przez Radę Powiatu Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą radni oraz laureaci i nominowani z poprzedniego roku.
Prawo zgłaszania kandydatów do konkursu mieli m.in. samorządy gminne, wójtowie i burmistrzowie, organizacje społeczne, polityczne i pozarządowe, stowarzyszenia i związki oraz koła, kluby itd.

 

W kategorii Ochrona Środowiska, Rolnictwo i Leśnictwo została Maria Jaszczyk nauczyciel przyrody z naszej szkoły.

 

Pani Maria Jaszyczyk (trzecia z prawej) w otoczeniu laureatów oraz władz powiatu

Nasza Laureatka...

 

WYNIKI KONKURSU


 Szkoła Podstawowa
w Górznej
"Szkołą z Klasą"

Copyright © 2005 by Versinon. Wszystkie prawa zastrzeżone.