STRONA GŁÓWNA > Szkoła demokracji – szkoła samorządności


Rok szkolny 2013/2014

Spotkanie V z ekspertem:

 

- Ewaluacja rozwoju kompetencji Rady Pedagogicznej

- Korzyści z uczestnictwa w programie

- Podsumowanie, możliwość kontynuacji działań.

 

Dnia 8 05 2014 odbyło się piąte, ostatnie spotkanie z Panią Mirosławą Horodok. Było to spotkanie podsumowujące nasz udział w programie Szkoła Demokracji, Szkoła Samorządności, nie spoczęliśmy jednak na laurach nadal będziemy pracować nad tym aby nasi uczniowie stali się dojrzałymi obywatelami Polski Unii Europejskiej i Świata

GALERIA

 

 

 


KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
 


KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Edukacja obywatelska i edukacyjna na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli


Copyright © 2005 by sgorzna.wot.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.