STRONA GŁÓWNA > Szkoła demokracji – szkoła samorządności - spotkanie 4


Rok szkolny 2013/2014

Spotkanie IV z ekspertem - "Szkoła w środowisku lokalnym"

 

 

 

 

Dnia 13 marca 2014 odbyło się czwarte spotkanie z ekspertem panią Mirosławą Horodok, podczas spotkania rozmawialiśmy o partnerach szkoły (instytucjach i osobach) które wspierają naszą szkołę w procesach opiekuńczych, dydaktycznych i  wychowawczych

 

 

 

 


KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
 


KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Edukacja obywatelska i edukacyjna na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli


Copyright © 2005 by sgorzna.wot.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.