STRONA GŁÓWNA > Szkoła demokracji – szkoła samorządności- spotkanie III z ekspertem


Rok szkolny 2013/2014

 

Spotkanie III z ekspertem - "Metody nauczania podstawą demokratyzacji życia w szkoły"

Dnia 31 stycznia 2014 r. odbyło się III spotkanie z ekspertem pt. "Rozumienie edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka"

Podczas tego spotkania rozmawialiśmy głównie o metodach i formach organizacyjnych wykorzystywanych w procesie nauczania i uczenia się.

ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Dokonać ewaluacji trzech dowolnie wybranych lekcji.

 

 

 


KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
 


KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Edukacja obywatelska i edukacyjna na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli


Copyright © 2005 by sgorzna.wot.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.