STRONA GŁÓWNA > Szkoła demokracji – szkoła samorządności - spotkanie II z eskpertem


Rok szkolny 2013/2014

Spotkanie II z ekspertem - "Autoewaluacja stylu nauczania"

Dnia 14 listopada 2013 roku odbyło się drugie spotkanie z ekspertem na temat autoewaluacji stylu nauczania. Na spotkaniu rozmawialiśmy o prawach człowieka i prawach ucznia.

Zadanie do wykonania dla Rady Pedagogicznej:

Nauczyciele z naszej szkoły mieli utworzyć zespoły. Nauczyciel z każdego zespoły miał opracować scenariusz zajęć z tematyki praw człowieka. Zajęcia te miały być zrealizowane w każdej klasie. Drugi nauczyciel z zespoły miał obserwować lekcję i zapisać swoje obserwacje.

REALIZACJA ZADAŃ

Lekcja pt. "Prawa Królika"

Prowadzący: Barbara Dudzik

Nauczyciel obserwujący: Renata Ekman

 

Lekcja "Prawa Królika" została przeprowadzona w klasie I i II. Zapoznano dzieci z treściami Konwencji o Prawach Dziecka. Cele lekcji to kształtowanie prawidłowych postaw, poznanie krótkiej historii wprowadzenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach; trafnie wymienili i zapisali potrzeby królika, zgodnie współpracowali w zespołach, potrafili podkreślić silne powiązania między potrzebami a prawami, wyciągali trafne wioski, wykazali się dużą znajomością swoich potrzeb i praw, chętnie odczytywali wybrane artykuły z Konwencji o Prawach Dziecka.

 

GALERIA

 

 

 

Lekcja pt. "Bitwa o pomarańczę"

Prowadzący: Halina Kostkiewicz

Nauczyciel obserwujący: Beata Kujawa, Zofia Marciniak

 

Lekcja "Bitwa o pomarańczę" została przeprowadzona w klasie czwartej. Założenia lekcji to sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, zapoznanie uczniów z powszechną deklaracją praw człowieka.

Uczniowie byli aktywni, tyko niektórych trzeba było zachęcać do rozmowy. Uczniowie nie potrafili rozwiązać konfliktu bez przemocy (na początku zajęć), zgodnie pracowali w grupach, trafnie wyszukiwali sposoby rozwiązywania konfliktów.

 

 

Lekcja pt. "Dyskryminacja, równość płci, przemoc"

Prowadzący: Maria Jaszczyk

Nauczyciel obserwujący: Andrzej Szczygieł

 

Zajęcia odbyły się w klasie szóstej. Uczniowie odgrywali scenki sytuacyjne, w których padają wyzwiska i próbują znaleźć właściwe na nie reakcje.

Wywiązała się życiowa dyskusja na temat "Jak mogę interweniować na widok agresywnych zachowań"?

Uczniowie nabywali i utrwalali umiejętności i kompetencje interdyscyplinarne przydatne w życiu codziennym.

 

MATERIAŁY WŁASNE

 

 

 

 


KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
 


KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Edukacja obywatelska i edukacyjna na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli


Copyright © 2005 by sgorzna.wot.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.