STRONA GŁÓWNA > Szkoła demokracji – szkoła samorządności- spotkanie I z ekspertem


Rok szkolny 2013/2014

Spotkanie I z ekspertem - "Spojrzenie na szkołę przez pryzmat wartości demokratycznych".

W dniu 17 września odbyło się nasze pierwsze spotkanie z ekspertem ds programu Szkoła samorządności - szkoła demokracji panią Mirosławą Horodok. Podczas spotkania rozmawialiśmy o szkole demokratycznej: - co oznacza pojęcie szkoła demokratyczna, - jakie cechy powinna posiadać, - jakie postawy powinni hołdować uczniowie i nauczyciele, - jakie zadania wykonuje szkoła by być bardziej demokratyczną.

Pani Mirosława Horodok zleciła Radzie Pedagogicznej zadania do wykonania.

Uczniowie klas I-III, mieli wykonać pracę plastyczną pt. Szkoła w moich oczach. Zadaniem nauczycieli wychowawców było opisanie tych prac (co dzieci lubią w szkole, lub czego nie lubią).

Nauczyciele klas IV-VI mieli przeprowadzić rozmowę z wychowankami i dokończenie przez nich zdania "Szkołą demokratyczna, to taka szkoła......).

Pani Alina Janowska nauczyciel języka niemieckiego miała przygotować prezentację multimedialną pt. Normy społeczne.

Pani Kinga Lewandowska (koordynator programu) była odpowiedzialna za przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli.

SZKOŁA W MOICH OCZACH

KLASA I

Uczniowie klasy I na swoich pracach rysowali budynek szkoły, plac zabaw, kwiatki, dzieci bawiące się podczas przerwy.

W szkole uczniom podobają się:

 • zajęcia plastyczne

 • zajęcia sportowe i komputerowe

 • plac zabaw i klasa w której się uczą

 • boisko szkolne

Uczniowie lubią uczyć się, bawić z przyjaciółmi i nic nie chcą w niej zmienić.

 

KLASA II
 

Uczniowie klasy II na swoich pracach plastycznych najczęściej rysowali plac zabaw, wspomnienia z wycieczek klasowych, swoje koleżanki i kolegów. Każdy z uczniów opisując szkołę najczęściej mówił że:

 • szkoła jest ładna i wesoła
 • lubią zabawy na placu zabaw
 • mają dużo koleżanek i kolegów
 • lubią zajęcia z wychowania fizycznego
 • bardzo lubią wycieczki
 • lubią uczyć się, rysować, chodzić na zajęcia dodatkowe
 • lubią panią i pana

KLASA III

Uczniowie w swoich pracach plastycznych przedstawiali budynek szkoły, boisko, plac zabaw, swoją klasę.
Opisując swoją szkołę mówili że:

 • lubią chodzić do szkoły
 • szkoła jest kolorowa i wesoła
 • bardzo lubią bawić się z koleżankami i kolegami
 • nauczyciele są fajni
 • podoba im się klasa w której się uczą
 • w szkole jest miło
 • lubią zajęcia z wychowania fizycznego
 • można się w szkole dużo nauczyć
 • podoba im się plac zabaw i boisko szkolne
 • zajęcia są ciekawe

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 

 

 


KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
 


KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Edukacja obywatelska i edukacyjna na rzecz praw człowieka jako zadanie wszystkich nauczycieli


Copyright © 2005 by sgorzna.wot.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.