Kinga Lewandowska

Scenariusz zajęć

Grupa dzieci sześcioletnich

Data przeprowadzenia zajęć : 25.03.2009r.

Temat kompleksowy: ”Witamy wiosnę”

Temat zajęć: „Żegnamy Cię Zimo, witamy Cię Wiosno”.

 

Forma organizacji pracy: zespołowa, indywidualna.

 

Metoda: czynna ( poznawanie, działanie).

 

Cele:

- zapoznanie dzieci z symbolem żegnanej zimy i witanej wiosny- marzanną,

- kształtowanie u dzieci wyczucia rytmu, poprzez zabawy rytmiczne przy muzyce

 

Dziecko:

- wspólnie z Nauczycielem wykonuje „ marzannę”

- bawi się przy muzyce

 

Zagadnienia realizowane

- wspólne wykonanie marzanny

- zabawy rytmiczne przy muzyce

 

 

Pomoce: płyta z piosenką pt  „ Nie śpijcie kiedy wiosna”, słoma, klej, taśma dwustronna, skrawki materiałów.

 

Przebieg zajęć:

1.Wprowadzenie do zajęć: zapoznanie dzieci z symbolem odchodzącej zimy i nadchodzącej wiosny-marzanną,

2. Wysłuchanie piosenki pt : „ Nie śpijcie kiedy wiosna „

3. Zabawa rytmiczna.

    W trakcie I i II zwrotki piosenki „ Nie śpijcie, kiedy wiosna”. jedno dziecko jest panią wiosną i interpretuje ruchem czynności „ Pani Wiosny” pozostałe dzieci są podzielone na dwie grupy: kwiaty i śpiące zwierzęta, które leżą w pozycji zwiniętej na dywanie, podczas refrenu wszystkie dzieci ilustrują ruchem czynności Pani wiosny.

4.Wykonanie kukły marzanny.

5. Zabawa rytmiczna przy krzesełkach.

    Podczas grania muzyki dzieci biegają dokoła krzesełek ( jest ich o jedno mniej od liczby dzieci) w momencie zatrzymania muzyki dzieci siadają na krzesełkach. Dziecko, które nie usiadła na krzesełko odpada. Gra kończy się kiedy zostanie jedno krzesełko i jedno dziecko.

 

Lp

Czynności ucznia

Czynności nauczyciela

1

Chętne dzieci zgłaszają się do odpowiedzi na pytanie co to jest marzanna

Wytłumaczenie dzieciom, że kukła” marzanna” od wielu lat jest symbolem żegnanej zimy, że palimy ją i, lub topimy aby w ten sposób zaprosić do nas nadchodzącą wiosnę

2

Dzieci słuchają piosenki „ Nie śpijcie kiedy wiosna”.

Nauczyciel śpiewa piosenkę „ Nie śpijcie kiedy wiosna”.

3

Dzieci podczas I i II zwrotki piosenki są wiosną, kwiatami, lub zwierzątkami, podczas refrenu ilustrują ruchem czynności „Pani wiosny”.

Nauczyciel (przed rozpoczęciem zabawy) pokazuje dzieciom i opowiada na czym polega dana zabawa

4

Dzieci wspólnie z nauczycielem wykonują kukłę marzannę

Nauczyciel pomaga dzieciom w wykonaniu kukły

 

5

Dzieci podczas grania muzyki biegają wokół ustawionych obok siebie krzesełek, na przerwę w muzyce siadają na krzesełkach (krzesełek jest o jedno mniej niż dzieci)

Nauczyciel (przed rozpoczęciem zabawy) tłumaczy dzieciom na czym polega zabawa