Kinga Lewandowska

 

Scenariusz zajęć

Grupa dzieci sześcioletnich

Data przeprowadzenia zajęć 13.06.2009 r.

Temat kompleksowy:  „ Polska – Moja Ojczyzna”

Temat zajęć: „ Moja miejscowość”

 

Forma organizacji pracy- zespołowa, indywidualna.

 

Metoda :czynna (poznawanie, odkrywanie, przeżywanie , działanie); słowna; oglądowa.

 

Cele:

- wyzwolenie wielostronnej aktywności dzieci przez poznawanie, odkrywanie, przeżywanie , działanie

 

Dziecko :

- pozna wiersz W. Bełzy Pt : „ Katechizm polskiego dziecka”

- wie , jakie są charakterystyczne miejsca we wsi Górzna

- wie, jak wygląda  cyfra i liczba

- dziecko potrafi liczyć w zakresie 9

 

Zagadnienia realizowane

- poznanie wiersza W. Bełzy Pt „ Katechizm polskiego dziecka”.

- poznanie charakterystycznych miejsc we wsi Górzna

- poznanie cyfry i liczby 9

 

 

Pomoce : - wiersz czytany przez nauczyciela, bądź nagrany na płycie, tablica dydaktyczna

 

Przebieg zajęć :

 

1.     Wprowadzenie do zajęć - wysłuchanie wiersza pt„ Katechizm polskiego dziecka „W.Bełzy.

2.     Spacer – rozpoznawanie charakterystycznych miejsc w naszej wsi.

3.     Zapoznanie dzieci z cyfrą i liczbą 9.

4.     Liczenie w zakresie 9 (przy użyciu klocków).

 

 

 

 

 

 

 

Lp

Czynności ucznia

Czynności nauczyciela

1

Dziecko słucha wiersza W. Bełzy „ Katechizm polskiego dziecka”.

Nauczyciel czyta wiersz.

2

Dziecko wyszukuje i rozpoznaje charakterystyczne miejsca we wsi.

Omawia charakterystyczne miejsca we wsi.

3

Dziecko Próbuje samodzielnie napisać liczbę 9.

Nauczyciel  pokazuje i omawia wygląd cyfry 9.

4

Dziecko liczy klocki w zakresie 9

Nauczyciel pomaga dziecku w razie potrzeby.