Kinga Lewandowska

 

Scenariusz zajęć

Grupa dzieci sześcioletnich

Data przeprowadzenia zajęć : 24.03.2009 r.

Temat kompleksowy : „ Witamy wiosnę”.

Temat zajęć : „ Pierwszy dzień wiosny”.

 

Forma organizacji pracy: zespołowa, indywidualna.

 

Metoda: czynna ( poznawanie, działanie).

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne ( elementy).

 

Cele:

- zapoznanie dzieci ze słownym środkiem przekazu ( piosenka),

- nauczenie dzieci piosenki,

 

Dziecko:

- uważnie słucha piosenki pt: „ Pierwszy dzień wiosny”, ( słowa : Grażyna Jędryka, muzyka: Robert Majewski)

- potrafi odtworzyć słowa i melodię piosenki

 

Zagadnienia realizowane

- zajęcia ruchowe

- poznanie piosenki pt: „ Pierwszy dzień wiosny”,

- nauka piosenki

 

Pomoce: płyta z piosenką pt  „ Pierwszy dzień wiosny”, płyta z melodią słuchane piosenki.

 

Przebieg zajęć:

1.     Wprowadzenie do zajęć: ćwiczenia samodzielne w oparciu o metodę ruchu rozwijającego W.Sherborne

- kładziemy się na brzuchu i zaczynamy ruszać rękoma ( naśladujemy kijanki) i nogami  ( naśladujemy żabki),

- zabawa w bociany ( chodzenie w kręgu po sali i chodzenie z nogami mocno zgiętymi w kolanach.

2. Dwukrotne wysłuchanie piosenki pt : „ Pierwszy dzień wiosny 

3. Nauka tekstu piosenki.

4. Samodzielne odtwarzanie słów i melodii piosenki.

 

 

 

 

Lp

        Czynności ucznia

            Czynności nauczyciela

1

Dziecko wykonuje ćwiczenia pokazane przez nauczyciela.

Nauczyciel pokazuje dzieciom i omawia „ćwiczenia” które będą wykonywały.

2

Dziecko słucha piosenki Pt: „ Pierwszy dzień wiosny”.

Nauczyciel włącza płytę i śpiewa piosenkę.

3

Dziecko powtarza słowa piosenki po nauczycielu.

Nauczyciel mówi słowa , a następnie śpiewa piosenkę pt: „ Pierwszy dzień wiosny”.

4

Dziecko próbuje zaśpiewać piosenkę.

Nauczyciel wspólnie z dziećmi śpiewa piosenkę.