Przykłady dobrych praktyk w edukacji

Dzielimy się doświadczeniami”

 

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Uczyć przyrody inaczej. Przykład współpracy z instytucją naukową Centrum Fizyki Teoretycznej PAN z Warszawy i jej dyrektorem  prof. Lechem Mankiewiczem. Zaginiona lekcja hydroponiki

Nazwa szkoły/placówki

 

Szkoła Podstawowa im.Tony.ego Halika w Górznej

Adres szkoły/placówki ( miasto, gmina, powiat, ulica, tel, e-mail, strona internetowa).

 

Górzna 19

77-400 Złotów, gmina Złotów, powiat złotowski, tel.672631423, szkolagorzna3@wp.pl, www.spgorzna.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko, tel,

e-mail)).

Maria Jaszczyk, nauczycielka przyrody, tel.601296321, jaszczyk@cwiklinski.pl

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).

 

Główną przesłanką, która zainspirowała do realizacji projektu, była chęć przygotowania instrukcji do „Zaginionej lekcji Christy McAuliffe”, w języku polskim i w polskich realiach w warunkach klasy szkolnej.

Doświadczenie jest hołdem złożonym załodze wahadłowca Challenger, który na skutek awarii silnika  uległ katastrofie, dokładnie 26 lat temu – 28 stycznia 1986r. W czasie misji STA-51-L zginęła cała załoga. W programie lotu było, między innymi, 8 "lekcji na orbicie" autorstwa Christy McAuliffe - pierwszej na świecie nauczycielki-astronautki. Lekcje, przygotowane dla uczniów w Ameryce i na całym świecie, nigdy nie zostały przeprowadzone i przeszły do historii jako „Zaginione Lekcje Christy McAuliffe”. Dla podkreślenia tego faktu opublikowano na  EU-HOU pierwszą Zaginioną Lekcję w wersji oryginalnej, historycznej
 http://www.pl.euhou.net/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=13

Dzięki zachęcie prof. Lecha Mankiewicza z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie uczniowie Szkoły w Górznej i w Radawnicy zaplanowali i wykonali doświadczenie, dzięki któremu można było napisać instrukcję przygotowaną we współczesnych, polskich warunkach jako uzupełnienie tej historycznej, http://www.pl.euhou.net/docupload/files/Excersises/LostLessons/HydroponicLessons/HydroponicLessonPL.pdf
Lekcja dotyczy hodowli roślin na orbicie, z myślą o dostarczeniu pożywienia dla astronautów. Świetnie nadaje się jako projekt do wykonania na lekcjach przyrody w klasie szkolnej, w świetlicy lub w domu ucznia. Doświadczenie można wykonać w przeciągu tygodnia, bo tyle miała trwać misja wahadłowca Challenger. Wcześniej jednakże należy podkiełkować nasiona w osobnych naczyniach, odpowiednio przez 1, 2 i 3 doby. Łączny czas doświadczenia wynosi zatem10 dni. Zasadniczym zadaniem uczniów jest wnikliwa, codzienna obserwacja i systematyczne notowanie wyników.

 

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).

 

Zasadniczym efektem projektu jest chęć uczczenia pamięci amerykańskiej nauczycielki – kosmonautki Christy McAuliffe. Mamy nadzieję, że stworzona przez nas instrukcja zainspiruje przyrodników do działania i będzie pomocna innym uczniom i ich nauczycielom. Projekt pozwoli uczniom zmierzyć się z zadaniem planowania, stawiania hipotez badawczych, wnikliwych obserwacji i solidnego notowania wyników oraz wyciągania z nich wniosków i wyjaśniania roli użytych przyrządów. pozwoli również na wyodrębnienie zjawiska z kontekstu czy wskazywanie czynników istotnych i nieistotnych dla przebiegu doświadczenia.  Uczniom kasy IV i V z Górznej pozwolił on  na wyjazd do Bydgoszczy oraz umożliwił 11- letniej Marcie i jej koleżance Kasi wygłoszenie prelekcji z pogranicza fizyki i przyrody na Polskiej Akademii Dzieci. Pobocznym efektem jest zaproszenie skierowane do uczniów naszej szkoły przez prof. dr. hab. Andrzeja Muszyńskiego do Instytutu Geologii UAM w Poznaniu

 

 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.

 

Podczas pracy nad doświadczeniem owocna była współpraca z panem prof. Lechem Mankiewiczem z Centrum Fizyki Doświadczalnej PAN w Warszawie, z panią dr Agatą Hoffman, autorką projektu PAD, paniami Anną Słoniną i Joanną Malicką koordynatorkami z PAD w Bydgoszczy, z panem prof. Andrzejem Muszyńskim  z Instytutu Geologii na UAM w Poznaniu oraz z Spółdzielczym Bankiem Ludowym w Złotowie i Stowarzyszeniem Miłośników Przyrody Winniczek w Nowinach.

 

4. Załączniki: (materiał uzupełniający, np. prezentacja multimedialna, zdjęcia lub link do podstrony).

 

Materiał uzupełniający znajduje się na stronie szkolnej

 http://www.spgorzna.pl/akcjeekologiczne2011-2012.htm

Dodatkowo uzupełniony jest instrukcją w wersji historycznej oraz w warunkach polskich (zobacz) i materiałami z prelekcji w ramach zajęć  Polskiej Akademii Dzieci w Bydgoszczy w dniu 27 stycznia 2012r. „Zaginiona lekcja hydroponiki w Polskiej Akademii Dzieci w Bydgoszczy”

 

Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).