Górzna, 22.03.2010.

INNOWACJA METODYCZNO-ORGANIZACYJNA

Temat innowacji:

Sięgaj gwiazd – X Forum Ekologiczne w Górznej – „Folklor i Gwiazdy”

Idea innowacji:

Innowacyjność zajęć zatytułowanych Sięgaj gwiazd – X Forum Ekologiczne w Górznej „Folklor i Gwiazdy” polega na niekonwencjonalnej formie przekazu wiedzy rozwijającej twórcze myślenie dziecka i jego zainteresowania, jak również nowatorskiej formie rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów. Wzorem badacza – odkrywcy jest dla nas patron szkoły – podróżnik Tony Halik.

 

Cel główny:

Stwarzanie uczniom z małej miejscowości okazji do spotkań z ludźmi nauki, kultury i sztuki; tym samym przygotowanie do życia w społeczeństwie XXI wieku rozbudzając ambicje i dążenia do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 

Cele szczegółowe:

 

Efekty:

Uczeń:

 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na podstawie obserwacji bezpośredniej uczniów, analizy ich prac i wytworów, rozmów z rodzicami, ankiet dla uczniów. Przedmiotem ewaluacji będą prace indywidualne i zespołowe uczniów (rysunki, zdjęcia ciekawych miejsc w regionie, prezentacje multimedialne, artykuły do gazet lokalnych, plakaty).

 

Planowany termin: 1 września – 31 października 2010 r.


Metody:

·         problemowa

·         aktywizujące

·         praktycznego działania

·         podająca

·         obserwacja naturalna

 

Formy:

 

Środki dydaktyczne:

 

Opis przebiegu innowacji:

Dziesięć lat temu zrodziła się myśl, aby poznawać „ ciekawych” ludzi i dowiadywać się od nich o osobliwościach przyrody w sposób interesujący i niekonwencjonalny. Myśl przerodziła się w czyn i mamy już sobą dziewięć edycji imprez pod hasłami: „Głosy przyrody”’ „Barwy przyrody”, „Zapachy przyrody”, „Cisza w przyrodzie”, „Przyroda nie zna granic”, „Wartości w przyrodzie”, ”Człowiek w przyrodzie”, „Mowa przyrody” oraz „Narodziny w przyrodzie i duch przygody – palące sprawy”.

Tematyka dotychczasowych imprez była tak różnorodna, iż „spotkania z ciekawymi ludźmi” przerodziły się w cykliczny, lokalny i atrakcyjny projekt pod nazwą Forum Ekologiczne. W roku szkolnym 2010/2011 planujemy X jubileuszowe spotkanie z przesłaniem – Sięgaj gwiazd pod hasłem „Folklor i Gwiazdy z udziałem „Gwiazd” – prelegentów z lat poprzednich w roli słuchaczy i gości honorowych. Zaprosiliśmy również do nas Zespół „Russkaya Dusha”z Torunia i Zespół Folklorystyczny „Krajniacy” z Wielkiego Buczka, a nowymi gośćmi będą prof. Józef Borzyszkowski znawca Kaszub i Krajny z Gdańska i prof. Lech Mankiewicz fachowiec od gwiazd z Warszawy.


Harmonogram działań na rok szkolny 2010/2011:

1.      Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2010/2011 zapoznanie uczniów i rodziców z planowanymi działaniami

2.      Przydział czynności:

·         wykonanie plakatów

·         spotkania z Panem Tadeuszem Grzesiakiem w Muzeum – poznanie historii Górznej i regionu

·         spotkania z młodymi astronomami Olą Janczak i Witkiem Gospodarczukiem, członkami Klubu Astronomicznego ALMUKANTARAT z Torunia

·         piesze wycieczki krajoznawcze po okolicy

·         akcja Sprzątanie Świata 2010

·         spotkanie plenerowe Święto Pieczonego Ziemniaka

·         19 września 2010 r.(niedziela) koncert Zespołu „Ruskaja Dusza”,

godz. 11.00 – Szkoła Podstawowa w Górznej

godz. 17.00 – Cafe Magazyn Złotów

·         20 września 2010 r. (poniedziałek) – Występ Zespołu Krajniacy z Wielkiego Buczka i spotkanie z prof. Jowitą Kęcińską, językoznawcą i prof. Józefem Borzyszkowskim, znawcą gwary kaszubskiej i krajeńskiej

godz.9.00 – Szkoła Podstawowa w Górznej

·         spotkanie z gwiazdami poprowadzi prof. Lech Mankiewicz Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk z Warszawy

·         obserwacje astronomiczne z p Tadeuszem Grzesiakiem z Górznej

·         wystawa zdjęć i plakatów

·         wystawa prac dzieci

·         Scenki gwarowe

·         inscenizacja „Miss planet” – według scenariusza Mai Rut-Marcinkowskiej, nauczycielki fizyki z Poznania

·         spotkania „z gwiazdami” – prof. Lech Mankiewicz – Miejska Biblioteka Publiczna i Kolegium Języków Obcych w Złotowie

 

Goście – prelegenci z poprzednich edycji Forum Ekologicznego:

 

 1. Michał Żmijewski ­ muzykolog ­ Poznań
 2. Tadeusz Żmijewski - Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, muzyk - Tczew
 3. Dominik Żmijewski - muzyk ­ Poznań
 4. Rafał Łęcki - teriolog, Polska Akademia Nauk - Turew
 5. Mieczysław Rak – pszczelarz ­ Piła
 6. Ludwik Tarachowicz ­ nauczyciel chemii - Człuchów
 7. Marek Maluśkiewicz - ornitolog ­ Trzcianka
 8. Iwona Chamier-Ciemińska ­ nauczycielka ­ Jastrowie
 9. Adam Chamier-Ciemiński ­ nauczyciel ­ Jastrowie
 10. Jerzy Ćwiszewski ­ przedsiebiorca ­ Złotów
 11. Jacek Fertikowski - przedsiębiorca - Złotów
 12. Aldona Bendler ­ nauczycielka biologii ­ Stargard Szczeciński
 13. Elżbieta Stasiukiewicz-Jaśniewska - nauczycielka przyrody - Toruń
 14. Jerzy Omelczuk - artysta malarz - AMUN - Poznań
 15. Bogusław Mól - wykładowca UAM - Poznań
 16. Benon Gaziński ­ wykładowca UW-M – Olsztyn
 17. Aleksandra Gazińska – uczennica Szkoły Muzycznej - Olsztyn
 18. Jacek Grzesiak - animator kultury ­ Górzna
 19. Tadeusz Grzesiak - pasjonat historii - Górzna
 20. Danuta Kamieniarz - pracownik Stacji Badawczej - Czempiń
 21. Maria Kogut - twórczyni ludowa, pisarka - Ludomy
 22. Mieczysław Kogut - twórca ludowy - Ludomy
 23. Adam Pulit - Nadleśnictwo Złotów
 24. Piotr Lach ­-­ Nadleśnictwo Lipka
 25. Wiesław Sokoluk - seksuolog - Warszawa
 26. Paweł Loro - wykładowca UW-M - Olsztyn
 27. Alina Sztykowska -­ animator kultury - Złotów
 28. Dobrochna Walicka -­ artysta malarz, muzyk - Wdzydze Kiszewskie
 29. Aga-Andrzej Grzelachowski - artysta malarz - Poznań
 30. Gabriela Lach - nauczycielka - Złotów
 31. Barbara Chodera ­-­ pasjonat podróży - Złotów
 32. Konrad Kaczmarek - pszczelarz, pisarz - Dzierzążenko
 33. Zygmunt Czaja - kustosz Sanktuarium Maryjnego - Koszalin
 34. Elwira Drobiewska - ­ Nadleśnictwo Lipka
 35. Małgorzata Kułaczkowska ­ wykładowca UL - Radawnica
 36. Beata Ostrowicka ­ pisarka - Kraków
 37. Anna Krzyżanowska - pasjonat genealogii - Rumia
 38. Leszek Ćwikliński - pasjonat genealogii – Koszalin
 39. Halina Ćwiklińska – pasjonat przyrody - Koszalin
 40. Jerzy Karg -­ entomolog ­ Polska Akademia Nauk - Turew
 41. Roman Pawlak -­ wykładowca, UMK - Toruń
 42. Wojciech Pawlak -­ pasjonat przyrody - Toruń
 43. Maja Rut-Marcinkowska - nauczycielka fizyki - Poznań
 44. Andrzej Dziedzina-Wiwer -­ góral, przewodnik - Szczawnica
 45. Jowita Kęcińska - Kaczmarek - wykładowca PAP - Słupsk
 46. Jolanta Surma - instruktor rękodzielnictwa - Złotów
 47. Zofia Jelonek -­ Dyrektor MZZ - Złotów
 48. Jerzy Jelonek -­ nauczyciel plastyki - Złotów
 49. Marek Fiedler ­- syn Arkadego ­ Puszczykowo
 50. Marek Fiedler - wnuk Arkadego ­ Puszczykowo
 51. Feliks Fiedler -­ prawnuk Arkadego - Puszczykowo
 52. Leszek Wójcik - strażak PSP - Złotów
 53. Włodzimierz Pankiewicz ­-­ poeta, twórca ludowy - Zakrzewo
 54. Józef Borzyszkowski -­ pracownik Instytutu Historii UG - Gdańsk
 55. Lech Mankiewicz - Dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej - Warszawa
 56. Michał Hajduczenia - muzyk ­ Toruń
 57. Magdalena Cysewska - muzyk – Toruń
 58. Ewa Symonides – Minister Ochrony Środowiska - Warszawa
 59. Antoni Szumiński – fotografik, pasjonat przyrody – Złotów
 60. Roman Koenig – dziennikarz – Jastrowie
 61. Pracownik Nadleśnictwa Jastrowie