Innowacja metodyczna Pt. „ Lubię muzykę”

 

                                                                         Idea innowacji

 

 Kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym jest niezwykle ważne dla ich ogólnego rozwoju. Dzieci poznają otaczający świat przede wszystkim przez wrażenia zmysłowe: wzrokowe, słuchowe i dotykowe. Podczas obserwacji zjawisk muzycznych dzieci dokonują spostrzeżeń wymagających od nich koncentracji uwagi, co ma ogromny wpływ na rozwój pamięci i myślenia.

Już sama podstawa programowa wskazuje, jak ważna w życiu dziecka jest muzyka, ponieważ ona jako jedyna dziedzina sztuki dociera do odbiorcy bez konieczności przygotowania się do tego odbioru.

Innowacyjność zajęć Pt „ Lubię muzykę” polega przede wszystkim na aktywnym uczestnictwie dzieci w zabawach z muzyką a zwłaszcza w instrumentacji utworów co wybiega poza ramy Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Nasza wcześniejsza praca z dziećmi dowodzi, że dzieci bardzo chętnie biorą  udział w zajęciach muzycznych. Jesteśmy pewni , że dzięki odpowiedniemu doborowi piosenek i utworów muzycznych dzieci zintegrują się z grupą, wyeliminują agresywne zachowania i pokochają muzykę.

 

Założenia innowacji

 

Miejsce wdrożenia innowacji: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej

im T. Halika w Górznej

Odbiorcy innowacji: dzieci  w wieku pięć i sześć lat .

Czas trwania innowacji: 1 września 2011 – 30 czerwiec 2011

Osoby prowadzące zajęcia: nauczyciele wychowania przedszkolnego Szkoły Podstawowej im T.Halika w Górznej

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Środki dydaktyczne: płyty z muzyką, instrumenty muzyczne, wstążki, krzesła, obręcze

Metody : aktywizujące, oglądowe, słowne, praktyczne, pogadanki heurystyczne

 

 

                                                                        Cel  główny innowacji

  Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci

 

 

Cele operacyjne  innowacji

 

 słucha wybrany utwór muzyczny

♪ potrafi powiedzieć własnymi słowami co znaczy  termin muzykoterapia

♪ reaguje na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku

♪ rozróżnia głosy męskie i żeńskie  w śpiewie solo i chóralnym

♪ zna  brzmienie instrumentów muzycznych: kołatka, bębenek, pianino , trójkąt

♪ wykonuje improwizacje ruchowe do muzyki poważnej z wstążką

♪ zna  proste kroki taneczne ( „ Krakowiak” , „ Polonez”, „ Rock and roll”)

♪ odtwarza wybrany utwór  muzyczny

 

                                                               Harmonogram działań

 

Zadanie

Treści do realizacji

Przewidywane umiejętności uczniów

Termin realizacji

I. Śpiew

Nauka piosenek:

 1. „ Wesoło nam”

Muz. E.Witkowska

Sł. S.Karaszewski

 1. „ Zbieramy grzyby”

Muz i sł. A.Galica

 1. „ Kolorowe kredki”

 Fasolki

 1. „ Szara piosenka”

Dziecko:

☺ bardzo chętnie uczy się nowych piosenek

☺ chętnie śpiewa

☺ rozwija wyobraźnię

☺ rozwija ekspresję muzyczną

☺ reaguje na zmianę tempa

☺ kształtuje wrażliwość muzyczną

    IX-X

 

Nauka kolęd:

 1. „ Przybieżeli do Betlejem”
 2. „ Wśród nocnej ciszy”
 3. „ Cicha noc” Sł. Polskie P.Maszyński

Muz. w oryginale. F.X.Gruber

 

    XI-XII

 

Nauka piosenek:

 1. „ Mydło, szczotka, kubek, ciepła woda”  Fasolki
 2. „ Śnieżek pada”
 3. „ Hej Biały walczyk”       

Sł.   M.Kownacka,

       Muz. F.Leszczyńska

 1. „ Pani Zima”

      Muz i Sł: J.Kucharczyk

 1. „ Kiedy Babcia była mała”

 

        I-II

 

Nauka piosenek:

 1. „ Wiosna w żółtych kaloszach”

Muz. i Sł.  Dorota Dziamska

 1. „ Wielkanocna piosenka”

Muz. M.Ziąber, Sł. W. Stachurski

 1. „ Wiosenny spacer”

Muz i sł. M.Szreder

 1. „ Nie śpijcie kiedy wiosna”

Muz i sł. S.Karaszewski

 

      III-IV

 

Nauka piosenek:

 1. „ Walczyk dla rodziców”

Muz. J.Kasprzyk, sł. J.Soliński

 1. „ Dla Ciebie Mamo”

Muz i sł. Jolanta Kucharczyk

 

        V

II.  Słuchanie muzyki

1. Słuchanie muzyki relaksacyjnej z płyt CD

2. Zapoznanie dzieci z terminem „ Muzykoterapia”

3. Słuchanie muzyki poważnej

4. Słuchanie różnych typów muzyki   ( ludowa, disco, poważna)

5. Zapoznanie dzieci z głosem męskim ( baryton) i żeńskim ( sopran), rozpoznawanie ich podczas słuchania utworu muzycznego

6. Wyodrębnienie śpiewu „ solo „ i „ w chórze”

 

 

Dziecko:

☺ chętnie słucha muzyki

☺ wie, że muzyka wycisza

☺ wie co oznacza termin „ Muzykoterapia”

☺ nabywa umiejętności słuchania muzyki poważnej

☺ zna i potrafi odróżnić typy muzyki

☺ zna głos męski ( baryton) i żeński ( sopran) , rozróżnia je

☺ potrafi wyodrębnić śpiew „ solo” i „ w chórze” podczas słuchania utworu muzycznego

Cały rok

III

Zabawy ruchowe przy muzyce i taniec

 1. Zabawa „ Duszki” do utworu „ Pizzicato” Leo Delibes
 2. Zabawa „ Pajączki” do utworu „ Le Basque” John Galway
 3. Zabawa „ Krzesełko jest zajęte”
 4. Ruch dowolny do znanych utworów
 5. Zabawa  „ Wyścigi samochodowe
 6. Taniec „Krakowiak”
 7. Taniec ze wstążką do utworu „ Walc minutowy „ F. Chopin

Dziecko:

☺ poznaje nowe zabawy

☺ bardzo chętnie bierze udział w zabawach ruchowych

☺ wsłuchuje się w muzykę

☺ próbuje ruszać się w takt muzyki

☺ rozwija siłę, szybkość, zręczność, wytrzymałość

☺ rozwija sprawność fizyczną

☺ integruje się z grupą

 Cały rok

IV

Gra na instrumentach

 1. Zapoznanie dzieci z instrumentarium Orffa

2. Instrumentacja utworu

 „ Pizzicato” Leo Delibes

3. Instrumentacja utworu „ Marsz Radeckiego” Johann Strauss

Dziecko:

☺ wie, jak wyglądają instrumenty muzyczne

☺ czerpie radość z gry na instrumencie

☺ gra w orkiestrze dzieci do utworów „ Pizzicato” i „ Marsz Radeckiego”

III-IV

V. Tworzenie muzyki

 

1. Zapoznanie dzieci z nutami

2. Zapoznanie dzieci z gitarą, pianinem

3. Swobodna gra na różnych instrumentach

Dziecko

☺ poznaje nuty

☺ czerpie radość z gry na instrumentach

  V

 

                                                                                Ewaluacja

Dzieci aktywnie uczestniczą w zakończeniu roku szkolnego ( tańczą, instrumentują utwory muzyczne)

Ankieta przeprowadzona wśród rodziców i opracowanie wniosków.

                                                                                                                                                            

                              Opracowanie: Kinga Lewandowska                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na prowadzenie innowacji „ Lubię muzykę” w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  im T. Halika w Górznej w okresie 1 września 2011- 31 maja 2012 roku.

 

 

 

Górzna, dnia 11 marca 2011 roku                                       Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w  innowacji „ Lubię muzykę” która zostanie przeprowadzona w okresie od 1 września 2011- do 31 maja 2012 roku w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej  im T. Halika w Górznej , opracowanej przez Kingę Lewandowską i Przemysława Szałera.

 

 

                                                                                Podpis