Innowacja metodyczna pt: „ Bajka- mój przyjaciel”.

                                     z zastosowaniem elementów bajkoterapii

 

 

I.                  Idea innowacji

Innowacyjność  zajęć pt. „ Bajka- mój przyjaciel”. Polega na aktywnym uczestnictwie dzieci  w zajęciach z elementami bajkoterapii. Nasza wcześniejsza praca z dziećmi wskazuje , że bardzo lubią one zajęcia z wykorzystaniem bajek, ich oglądanie, słuchanie, rozmowę na ich temat. Uważamy, że w dzisiejszych czasach, kiedy u dzieci w coraz młodszym wieku obserwuje się zachowania agresywne , należy uczyć dzieci jak  bronić się przed agresją innych i co robić żebyśmy sami się tak nie zachowywali. Dlatego też , chcemy dzięki odpowiedniemu doborowi bajek terapeutycznych budować u dzieci umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, budowania u nich poczucia wartości, poczucia bezpieczeństwa, wyciszenia dzieci.

 

II.               Założenia

Miejsce wdrożenia innowacji: Szkoła Podstawowa im. T. Halika w Górznej, Oddział Przedszkolny

Odbiorcy: dzieci  5-letnie, 6 –letnie, klasy I,II,III

Czas trwania innowacji: 5 września 2012- 31 maj 2013-03-19

Osoby prowadzące innowację:  Kinga Lewandowska, Beata Kujawa, Przemysław Szałer, Barbara Dudzik, Zofia Stachowiak- Marciniak, Renata Ekmann, Iwona Kowalska

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: bajki terapeutyczne, kolorowanki, papier, kredki, płyty z muzyką relaksacyjną

 

III.           Cel główny

Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci

 

IV.           Cele operacyjne innowacji:

– dziecko słucha utworu,

- potrafi opowiedzieć własnymi słowami treść utworu,

- rozróżnia  pozytywne i negatywne postaci utworu,

- potrafi się wyciszyć,

- uczy się samodzielnie rozwiązać problem,

- potrafi poradzi sobie w sytuacji lękowej.

 

V.               Harmonogram:

● Zapoznanie dzieci z opowiadaniami E. Zollem:

- „ To co ciemne jest tajemne”

- „ Gruba Zuza, czyli jak radzić sobie ze złością”

- „ Notatnik detektywa Adriana, czyli jak rozwiązać prawdziwe problemy”

- „ Kolumb”

- „ O luzakach, kapusiach i zasadach”.

- „ Słowniczek dla prawdziwych twardzieli”

● Przedstawienie scenek dramowych dotyczących poszczególnych opowiadań

●Oglądanie filmu „ Fala” o pierwszych dniach w szkole na płycie DVD

● Oglądanie filmu „ Stop agresji fizycznej” na płycie DVD

● Wykonywanie ilustracji do wybranych opowiadań

● Rozmowa z dziećmi na temat treści utworów

● Kolorowanki dotyczące treści utworów

● Pogadanka psychologa na temat przemocy między dziećmi

● Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego, pieczenie kiełbasek

 

 

Ewaluacja

 

 W ramach ewaluacji będziemy obserwować zachowanie dzieci podczas apelów i innych uroczystości w szkole i oddziale przedszkolnym.