OGŁOSZENIA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

przedszkole@spgorzna.pl

REKRUTACJA

 Przedszkole

 Klasa I

 Plan lekcji

 Podręczniki

 Patron szkoły

 Sztandar

 O szkole

 Statut

 Program wych.

 System oceniania 

 Sukcesy 

 Osiągnięcia

 Wizytówki

Innowacje i dobre

praktyki

 

 Kadra 

 Samorząd

 Rada Rodziców

 Wychowawcy 

  

 Aktualności

 Biblioteka

 Kółka

 Sport 

 Wycieczki 

 

PASJONACI

 Muzeum

 

EKOLOGIA

 Forum Ekologiczne

 Kalejdoskop przyrody

 Akcje ekologiczne 

UCZNIOWIE

 Prace plast.  

 Teksty 

NAUCZYCIELE

 Scenariusze 

 Publikacje 

 

 Inne szkoły 

 Linki  
 
STRONA GŁÓWNA > HISTORIA SZKOŁY


          HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GÓRZNEJ

Po pierwszej wojnie światowej w Górznej istniały dwie szkoły. Katolicka mieściła się w budynku obecnego przedszkola, a protestancka w budynku z muru pruskiego. W 1956 roku szkoły zostały połączone. Szkoła zatrudniała 3 - 4 nauczycieli, a uczęszczało do niej 30 - 60 uczniów. Trzy razy w tygodniu były prowadzone zajęcia zawodowe dla synów rolników, a nauka trwała dwa lata. System ten przetrwał do końca wojny. Od IX 1943 roku powstała jedna klasa zbiorcza, a zajęcia były prowadzone w obecnym budynku przedszkolnym. Drugi budynek szkolny (stara szkoła) stał wówczas pusty. Uczył jeden nauczyciel. Prowadzone były również kursy dla analfabetów. Sytuacja ta trwała do 1930 roku. W latach 1930 - 1982 wielokrotnie zmieniano stopień organizacyjny szkoły. Ze względu na różną ilość dzieci szkoła liczyła III,IV,VI klas. Przez wiele lat uczniowie klas starszych musieli dojeżdżać do szkoły w Złotowie. W roku 1991 zakończono rozbudowę obiektu szkolnego i powstała ośmioklasowa szkoła. w szkole poza lekcjami zawsze odbywały się zajęcia sportowe (sekcja łucznicza i gimnastyczna), rajdy, działały drużyny harcerskie i zuchowe oraz zespół taneczny. Do tych tradycji szkoła nawiązuje swoją obecną działalnością. Szkoła jest sześcioklasowa, kadra liczy 11nauczycieli. Od IX 1997 roku szkołą kierowała pani dyrektor Gabriela Burdziak. Obecnie tę funkcję od 1 września 2007 r. pełni pani mgr Krystyna Zarębska.

 

  Szkoła Podstawowa
w Górznej
"Szkołą z Klasą"
GAZETKA SZKOLNA
"Górzniak"

1. miejsce w ogólnopolskim konkursie "Pałuckie Pióro 2003"
(*.PDF)

pobierz


pobierzWARTO ZOBACZYĆ!!!

Archiwum fotografii
Copyright © 2005 by Versinon. Wszystkie prawa zastrzeżone.