OGŁOSZENIA

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

przedszkole@spgorzna.pl

REKRUTACJA

 Przedszkole

 Klasa I

 Plan lekcji

 Patron szkoły

 Sztandar

 O szkole

 Historia

 Statut

 Program wychowawczo-profilaktyczny

 System oceniania 

 Sukcesy 

 Osiągnięcia

 Wizytówki

Innowacje i dobre

praktyki

 

 Kadra 
 Wychowawcy 

 Samorząd

 Rada Rodziców

 

 Aktualności
 Sport

 Biblioteka

 Świetlica szkolna 

PASJONACI

 Muzeum

 

EKOLOGIA

 Forum Ekologiczne

 Kalejdoskop przyrody

 

UCZNIOWIE

 Prace plast.  

 Teksty 

NAUCZYCIELE

 Scenariusze 

 Publikacje 

 

 Inne szkoły 

 Linki  
 
STRONA GŁÓWNA > HISTORIA SZKOŁY


          HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W GÓRZNEJ

I wszystko zaczęło się od nowa... po przerwie spowodowanej straszną wojną 11 kwietnia 1946r w Górznej, w dzienniku szkolnym zapisano pierwszą lekcję. 
 
Początkowo utworzono dwa odziały: klasę I i klasę III. Najpierw zajęcia odbywały się w starym budynku szkoły katolickiej (do roku 2008 mieściło się tu przedszkole, obecnie budynek funkcjonuje jako świetlica wiejska). Wkrótce szkoła przenosi się do budynku obecnej szkoły (dawnej szkoły protestanckiej). Budynek ten powstał w latach 1923-1926 w miejscu szkoły, która spłonęła w 1923r. Pierwszym kierownikiem szkoły po wojnie zostaje p. Zygmunt Jabłoński, człowiek z piękną kartą życiorysu legionisty Piłsudskiego. Szkoła początkowo ma jedną, dwie i później trzy klasy w zależności od liczby i potrzeb napływających z różnych stron Polski dzieci i młodzieży. Pierwsza absolwentka w roku 1949 otrzymała świadectwo ukończenia szkoły siedmioklasowej. Wielu opanowało program nauczania kilku klas w jednym roku. Niektórzy uczyli się nawet w czasie wakacji. 
 
W roku szkolnym 1951-1952 powstaje już pełna szkoła siedmioklasowa. Od roku 1966 szkoła w Górznej jest ośmioklasowa. W roku 1976 zredukowano stopień organizacji szkoły do klasy I-VI. Następnie obniżono go do klas I-III. W latach 1981-1990 szkoła ponownie posiada klasy od I-VI. W 1991 przywrócono szkołę ośmioklasową. W tym roku rozpoczęto też rozbudowę szkoły. Nowy, piętrowy budynek posiada sześć izb lekcyjnych, szatnię i zaplecze socjalne. Został połączone ze starym budynkiem szkolnym. Rozbudowa odbyła się z inicjatywy społecznej mieszkańców wsi. 
 
W wyniku reformy oświaty 1999-2000 przywrócona zostaje szkoła sześcioklasowa. Jednocześnie przez trzy lata szkoła pełni funkcję filii gimnazjum. W pierwszym roku Publicznego Gimnazjum w Świętej, a przez kolejne dwa lata Publicznego Gimnazjum w Radawnicy. 
 
W roku szkolnym 2007-2008 dokonano remontu starego budynku szkolnego, przystosowując go do przyjęcia dzieci przedszkolnych, które zaczynają tu uczęszczać od lutego 2008r. W czasie wakacji tego roku przeprowadza się również remont nawierzchni przed budynkiem szkoły oraz otoczenia szkoły. 
 
We wrześniu roku 2008 w Szkole Podstawowej w Górznej odbywa się wielka uroczystość nadania szkole imienia Tony'ego Halika i nadania sztandaru. Gościem honorowym była p. Elżbieta Dzikowska, która dokonała aktu nadania imienia. W dniu nadania imienia zostało ustanowione Święto Szkoły, które odbywa się corocznie 13 czerwca.
 
W roku 2009 została w szkole otwarta izba patrona poświęcona życiu i działalności T. Halika i E. Dzikowskiej. 

  


Szkoła Podstawowa
w Górznej

"Szkołą z Klasą"

 

70 LECIE

 

 

PROJEKT

 

 

Szkoła demokracji – szkoła samorządności

 

Szkoła Podstawowa
im. Tony'ego Halika
w Górznej
FINALISTA OGÓLNOPOLSKIEGO

KONKURSU

INNOWACYJNA SZKOŁA 2012


GAZETKA SZKOLNA
"Górzniak"

I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Pałuckie Pióro 2004"


WARTO ZOBACZYĆ!!!

Archiwum fotografii


Archiwum zakładek

 Drużyna ZHP

 Szkoła z klasą

 *GAZETKA*  

 Wydarzenia

 Fotografie

 Akcje ekologiczne

 Wycieczki 
 Kółka    
Copyright © 2005 by Versinon. Wszystkie prawa zastrzeżone.