Zgłoszeni do Nagrody Powiatu za rok 2009

 

Ochrona zdrowia, Opieka społeczna  i Bezpieczeństwo Publiczne

Krystyna Barzowska (s. Kinga) - Złotów

Ireneusz Bożek - Jastrowie

Romuald Duszara - Okonek

Zuzanna Gaj - Pieczynek

Edmund Gniot - Kujan

Konrad Kopkiewicz - Lotyń

Grzegorz Łosiński - Głomsk

Tomasz Maliszewski - Lipka

Roman Mendyk - Zakrzewo

Tadeusz Michta - Lipka

Roman Raca - Złotów

Urszula Skrentna - Lipka

Jerzy Stępień – Złotów

Oświata i Kultura

Urszula Belka - Złotów

Lilla Brzezińska - Sławianowo

Mariola Gliniecka - Radawnica

Agnieszka Juszczak - Stawnica

Regina Lamtschek - Skórka

Małgorzata Lewandowska- Apryas - Okonek

Joachim Mielke - Zakrzewo

Andrzej Miłoszewicz - Lotyń

Włodzimierz Pankiewicz - Zakrzewo

Anna Reczulska - Złotów

Lech Wiśniewski - Lipka

Andrzej Zasada i Bożena Kamprowska

(Chór św. Cecylii w Złotowie)

Bożena Zawadzka – St. Wiśniewka

Ochrona Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Tadeusz Brzeziński - Złotów

Wojciech Goszkiewicz - Tarnówka

Maria Jaszczyk - Górzna

Adam Krysiński - Złotów

Paweł Owsianny - Skórka

Mieczysław Rapta – Okonek

Sport, Turystyka i Rekreacja

Edmund Bindek - Zakrzewo

Jan Czekała - Okonek

Dariusz Kowalski - Święta

Sławomir Łagun- Skórka

Wit Łańcucki - Lipka

Piotr Poczewski - Złotów

Stanisław Rumiński - Złotów

Dariusz Stawiszyński - Sokolna

Janina Szczerbiak – Tarnówka

 

 

NOMINOWANI I LAUREACI W KATEGORIACH

 

Charakterystyki nominowanych i laureatów za 2009 r.

 

 

Kategoria : OŚWIATA I KULTURA

 

Włodzimierz Pankiewicz (laureat)rzeźbiarz, rysownik, poeta. Źródło z którego poeta czerpie inspiracje dla swojej twórczości to złotowska mała ojczyzna, jej pejzaże, krajobrazy.

 

Lech Wiśniewski – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, animator lokalnego środowiska artystycznego, organizator corocznej imprezy kulturalnej  „Święto wsi krajeńskiej”, organizator widowisk batalistycznych w Lipce.

 

Andrzej Zasada i Bożena Kamprowska (Towarzystwo Śpiewu św. Cecylii w Złotowie) – Nominacja zbiorowa dla chóru istniejącego od 125 lat, prezentującego najwyższy kunszt wokalny. Chór koncertuje w całej Polsce jak również za granicą.

 

 

 

 

 

Kategoria : OCHRONA ZDROWIA, OPIEKA SPOŁECZNA   I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

 

Zuzanna Gaj (laureat)  sołtys wsi Pieczynek, radna Rady Gminy Złotów, organizatorka kolonii dla dzieci z rodzin ubogich. Zorganizowała świetlicę wiejską, współpracuje z Caritas, współzałożycielka stowarzyszenia „Służmy innym”.

 

Konrad Kopkiewicz – naczelnik OSP Lotyń, członek Władz Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Okonku i Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Złotowie, członek Komisji d/s Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Kobiet przy Zarządzie Oddziałów Wojeówdzkich w ZOSP RP w Poznaniu.

 

Jerzy Stępień – lekarz rodzinny w NZOZ Medyk w Złotowie, były wieloletni wolontariusz Hospicjum św. Elżbiety, obecnie obejmuje stałą opieką dzieci niepełnosprawne w ośrodku ZABAJKA 2 oraz dzieci niepełnosprawne zrzeszone w Towarzystwie „UŚMIECH” w Wałczu, odznaczony „ Srebrnym Eskulapem” przez Wielkopolską Izbę Lekarską. 

 

 

 

Kategoria: OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

 

Tadeusz Brzeziński– rolnik, gospodaruje na 208 ha, specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej.

 

Maria Jaszczyk (laureat) – nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej w Górznej, organizuje spotkania w ramach programu edukacji: Forum Ekologiczne, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, ekspert pszczelarstwa.

 

Mieczysław Rapta – leśniczy w Nadleśnictwie Okonek, Członek Zarządu Fundacji Lokalnej Grupa Działania Naszyjnik Północy, lider w tworzeniu Lokalnej Grupy Rybackiej w programie Operacyjnym RYBY 2007-2013, prezes Stowarzyszenia Lędyczek Nasza Przyszłość, radny Rady Miasta i Gminy Okonek.

 

 

 

Kategoria: SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA

 

Jan Czekała – Prezes Stowarzyszenia Biegaczy Ziemi Złotowskiej, współorganizator wielu imprez sportowych dla młodzież dorosłych i osób niepełnosprawnych w tym Półmaratonu Okoneckigo.

 

Stanisław Rumiński – emerytowany nauczyciel wychowania fizycznego, prezes UKS „SPARTANKI” w Złotowie, organizuje zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży "czwartki lekkoatletyczne".


Dariusz Stawiszyński (laureat)
 – zawodowo - rolnik, społecznie działacz i prezes LKS „TARNOVIA” Tarnówka oraz łowczy Koła Łowieckiego „Knieja” w Krajence.

 

 

 

Kapituła Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego

 

Radni:

- Tadeusz Wiśniewski- Przewodniczący Kapituły

- Elżbieta Kozicz

- Ryszard Goławski

- Jerzy Massel

- Piotr Tomasz

 

Laureaci i nominowani za 2008 rok:

- Jan Węglowski

- Andrzej Martin

- Kazimierz Trela

- Zdzisław Gwizdała

- Jowita Kęcińska- Kaczmarek

- Włodzimierz Pankiewicz

- Alfons Skrętny

- Dariusz Stawiszyński

- Tadeusz Michta

- Joanna Stępień

- Eugeniusz Barabasz

- Bolesław Wadych