Górzna,   dn. 1   marca   2012r.

Innowacja metodyczno - programowa

Temat innowacji: Księżyc na wyciągnięcie ręki

Idea innowacji: Innowacyjność zajęć zatytułowanych Księżyc na wyciągnięcie ręki polega na niekonwencjonalnej formie przekazu wiedzy rozwijającej zainteresowania ucznia, jak również nowatorskiej formie pobudzania ciekawości poznawczej uczniów.

Cel główny: Rozbudzanie zainteresowań poznawczych.

Cele szczegółowe:

      Udział uczniów szkoły w projekcie edukacyjnym NASA;

      Bezpośredni dostęp do zdjęć Księżyca wykonanych przez sondę kosmiczną                      (każdy

uczeń może sam zamówić w NASA wykonanie zdjęć Księżyca z miejsc wg swojego pomysłu);

      Dostęp do dwóch rodzajów kont (jednego z profilem nauczyciela,                            drugiego

przeznaczonego do udziału w misji, z którego mogą korzystać również uczniowie).

Efekty:

Uczeń:

      nabywa nowe umiejętności (obserwacyjne, literackie, językowe);

      obserwuje uważnie obiekty i zjawiska przyrodnicze oraz potrafi je opisać;

      uczy się korzystać ze słowników internetowych;

      potrafi wykorzystywać komputer do pracy;

      jest wrażliwy na piękno i niepowtarzalność miejsc we wszechświecie;

      rozszerza swoje zainteresowania;

Ewaluacja:

Będzie przeprowadzana na podstawie obserwacji bezpośredniej uczniów, analizie ich prac i wytworów (kolekcjonowanych na stronie szkolnej i zasobach własnych komputerów zdjęć zamówionych w NASA). Przedmiotem ewaluacji będą prezentacje multimedialne uczniów, artykuły do gazet lokalnych i plakaty uczniowskie, wiersze o tematyce astronomicznej, udział w dramie „MISS PLANET", udział w projekcie „NOC MUZEÓW".

Planowany termin: 12 marca - 22 czerwca 2012r.

Opis przebiegu innowacji:

Prof. Lech Mankiewicz z Centrum Fizyki Doświadczalnej PAN zaproponował naszej szkole uczestnictwo w programie edukacyjnym NASA. Po zarejestrowaniu otrzymaliśmy dostęp do dwóch rodzajów kont, jednego z profilem nauczyciela, a drugiego przeznaczonego do korzystania przez uczniów. Każdy uczeń może sam zamówić w NASA wykonanie zdjęć Księżyca z miejsc wg własnego pomysłu. Innowacyjność zajęć zatytułowanych Księżyc na wyciągnięcie ręki polega na niekonwencjonalnej formie przekazu wiedzy rozwijającej zainteresowania ucznia.

Jeszcze kilka miesięcy temu kontakty z NASA w sprawie udziału szkół z Polski w ich projektach edukacyjnych kończyły się argumentem, że są ona finansowane przez amerykańskich podatników i dlatego tylko amerykańskie dzieci mogą z nich korzystać. Ostatnia misja MOONKAM jest otwarta dla szkół na całym świecie. Dzięki panu Jackowi Kuprasowi szczegółowe instrukcje dostępne są w języku polskim i dlatego my, nie znając języka angielskiego, możemy z nich korzystać.

Misja kosmiczna rozpoczyna się 12 marca i od tego czasu uczniowie będą znać Księżyc „jak własną kieszeń".

Przy pomocy nauczycieli:

         wykonają nowatorskie prezentacje multimedialne,

         zapoznają się ze specjalistycznym słownictwem;

         napiszą wiersze o tematyce astronomicznej;

         przedstawią dramę „Miss Planet"

         stworzą album z „własnymi" zdjęciami Księżyca;

         napiszą artykuły do gazet lokalnych;

         nawiążą łączność z astronautami (przy współudziale krótkofalowców);

         będą brać udział w projekcie związanym ze wszechświatem pt. „NOC MUZEÓW";

         wykonają plakaty na gazetki szkolne;