Innowacja pedagogiczna „Kropluch”

 

Typ innowacji: programowo-metodyczna

 

Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika, w której planowana jest innowacja, usytuoawana  jest w malowniczo położonym terenie i otulinie Rezerwatu Przyrody „Uroczysko Jary”, dlatego uczniowie mają możliwość obserwacji i podziwiania piękna „na wyciągnięcie ręki”. Przedmiotem obserwacji będą trzy jeziora – Górzna Górne, Górzna Dolne i Łopianek.

 

Autorka i realizatorki innowacji

 

Maria Jaszczyk, nauczycielka przyrody, świetlicy, opiekun Szkolnego Koła Młodego Przyrodnika, nauczyciel dyplomowany.

 

Zofia Stachowiak – Marciniak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i historii

 

Barbara Dudzik, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarz

 

Grupa objęta innowacją

Uczniowie klasy I, III, IV-VI

 

Miejsce wdrażania innowacji

Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej

 

Czas i miejsce realizacji

·         Odbędą się po 4 spotkania w październiku, listopadzie, kwietniu i maju

·         Strefa brzegowa jezior Górzna Górne, Górzna Dolne oraz Jeziora  Łopianek przy drodze wojewódzkiej nr 189, między miejscowościami Nowiny-Górzna

·         Innowacja przeprowadzona będzie w ramach zajęć pozalekcyjnych i dla uczniów klas IV-VI w ramach Koła Młodego Przyrodnika

 

Zasady innowacji

Obserwacje ekologiczne w strefie linii brzegowej jezior i przeniesienie ich  na język komputerowy przez tworzenie filmików na stronie szkolnej.

 

Opis innowacji

            W ramach działań innowacji uczniowie pod opieką nauczycieli wyruszą na wyprawy przyrodnicze, a ich obserwacje będą zapisywane za pomocą ustalonych wcześniej znaków na planszy poglądowej z prostym narysem linii brzegowej jeziora skorygowanym z kierunkami świata. Nauczą się tworzenia oznaczeń dla opisania zaobserwowanych zjawisk w terenie. Pozwoli to na nabycie umiejętności obserwowania, mierzenia, prowadzenia doświadczeń, dokumentowania i prezentowania wyników. Zajęcia w okolicy trzech jezior pozwolą z biegiem czasu porównywać  życie biologiczne i piękno tych miejsc. Głównymi obszarami aktywności uczniów powinno być obserwowanie i mierzenie oraz prowadzenie doświadczeń,  dokumentowanie i prezentowanie. Ważne jest również stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Innowacja pt: „Kropluch” doskonale wpasowuje się w tę tematykę pozwalając uczniom nauczyć się obserwacji, wyciszenia, kojarzenia dźwięków, odgłosów ruchu, kojarzenia kolorów w sytuacji zastanej. Pozwoli nauczyć się bezszelestnego wtopienia się w łono natury, aby zmysłami wydobyć to co najważniejsze w danej chwili dzieje się tu i teraz. Nowatorski charakter innowacji pozwala na nauczenie się pokory w oczekiwaniu na zjawisko przyrodnicze. Efekt obserwacji może być osiągnięty dopiero po kilku, kilkunastu czy kilkudziesięciu próbach, więc cierpliwość uczniów czasem może być wystawiona na próbę.

 

 

Metody i techniki

 

  1. OBSERWACJA - dzieci wychodzą w teren z prostym narysem linii brzegowej jeziora, skorygowanym z kierunkami świata. Przybory do wykorzystania: ołówek, lupa, lornetka, aparat fotograficzny, dyktafon.
  2. Nauczyciele wskażą uczniom w jaki sposób obiera się oznaczenia dla opisania zaobserwowanych zjawisk w terenie, np.: + oznacza mało liczne, ++ więcej ,>>>bardzo liczne... itp., w jaki sposób tworzy się LEGENDĘ, ułatwiającą komunikację wszystkich obserwatorów między sobą.
  3. Uczestnicy programu pracują z arkuszem A4, na którym jest narys linii brzegowej jeziora /zorientowany wg kierunków świata/.Na kartce jest miejsce na dane: data, temat, legenda, podpis terenowca (Kroplucha).
  4. Wykorzystanie TIK – tworzenie filmików z wypraw na stronę szkolną

 

Warunki niezbędne do osiągnięcia celów

 

Spodziewane efekty

 

Ewaluacja

 

Cel główny

·       pobudzenie uczniów do wyjścia w teren

                           

Cele szczegółowe

 

Formy pracy

Harmonogram działań

 

Termin realizacji

Zadanie, tematyka

Odpowiedzialny

Uwagi

Jesień 2014

- 4 spotkania w miesiącach X i XI

Obejście jeziora wg fenologii /różnorodności zwiastunów/ jesieni,

- obserwacje  grzybów, tataraku, porostów, mchów, jemioły, śliwy tarniny,

- podziwiamy odcienie koloru BRĄZU, CZERWIENI,

- wiosenny zegar ptaków (próby ustalenia zegara dobowych śpiewów ptaków,

-zaznaczenie (wg 6 stopniowej skali porostowej) pokrycia porostami najbliższej okolicy jeziora – wskaźnik czystości środowiska

 

 

 

 

 

 

Maria Jaszczyk

Zofia Stachowiak-Marciniak

Barbara Dudzik

 

Wiosna 2015

- 4 spotkania w miesiącach  IV i V

Obejście jeziora wg fenologii /różnorodności zwiastunów/ wiosny

- obserwacje  przylaszczek, przebiśniegów, zawilców, fiołków, jaskrów, kaczeńców, stokrotek ,

- zachwycamy się się różnymi odmianami nasilenia koloru ZIELENI. na kartce białego papieru z narysem linii brzegowej jeziora idąc nanosimy fakturę zieleni / jasna zieleń, w paski, kółka, plamy zieleni, kropki, kontrasty zieleni/,

-  obserwacja suchych drzew dziuplastych, a w nich   gniazda ptaków i  nanoszenie ich na mapkę z narysem jeziora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Jaszczyk

Zofia Stachowiak-Marciniak

Barbara Dudzik

 

 

Pomoc merytoryczna w projekcie – nauczycielka biologii Aldona Bendler ze Stargardu Szczecińskiego(przyjaciel szkoły)