Innowacja metodyczno- organizacyjna pt: „ 70 lat minęło...”

 

                                                  

 

                                                          Założenia innowacji

 

Miejsce wdrożenia innowacji: Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej

Odbiorcy innowacji: uczniowie, nauczyciele, byli nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej, im. Tony'ego Halika w Górznej, rodzice dzieci, mieszkańcy wsi Górzna

Czas trwania innowacji: wrzesień 2015- czerwiec 2016

Osoby biorące udział w przeprowadzeniu innowacji: wszyscy nauczyciele, uczniowie, Tadeusz Grzesiak,rodzice.

 

                                                      

 

                                                                 Cele  innowacji

 

- wyrabianie szacunku dla byłych nauczycieli i dyrektorów szkoły

- promocja szkoły w środowisku lokalnym

- integracja społeczności lokalnej, społeczności szkolnej

- integracja absolwentów szkoły

- wzbogacenie wiedzy o patronie szkoły- Tony’m Haliku

 

     Harmonogram działań

 

Zadanie

Termin realizacji

Osoby biorące udział

Osoby odpowiedzialne

Wyszukanie nazwisk i adresów ( numerów telefonów) byłych nauczycieli i absolwentów Szkoły Podstawowej im. Tony'ego Halika w Górznej

   IX-X. 2015

społeczność szkolna

Barbara Dudzik

Maria Jaszczyk

 

 

Napisanie scenariusza oficjalnej uroczystości 70 lecia Szkoły Podstawowej im. Tony'ego Halika w Górznej

IX-XI. 2015

 

Halina Kostkiewicz

Kinga Lewandowska

Arletta Wiśniewska

Przygotowanie kroniki 70 lecia naszej szkoły

X 2015 - VI 2016

 

Beata Kujawa

Wszyscy nauczyciele

Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o 70-leciu szkoły (zdjęcia, prace uczniów, wyniki konkursów).

X 2015

 

Andrzej Szczygieł

Pozyskiwanie sponsorów

IX. 2015- V.2016

 

Wszyscy nauczyciele

Gromadzenie zdjęć, pamiątek i wspomnień absolwentów , byłych pracowników

 i mieszkańców wsi Górzna na temat historii naszej szkoły, współpraca z Panem              Tadeuszem Grzesiakiem, założycielem miejscowego Muzeum – wyodrębnianie przedmiotów związanych z historią szkolnictwa i naszej szkoły

IX. 2015- V.2016

uczniowie, społeczność lokalna

Nauczyciele wychowawcy

Tadeusz Grzesiak

List do absolwenta , w którym opisuję szkołę dzisiaj

X 2015

uczniowie

Maria Jaszczyk

Przygotowanie wystaw w klasach zawierających zebrane pamiątki

Cały rok

uczniowie, społeczność lokalna

Wychowawcy

Konkurs dla dzieci- uczniów Szkoły Podstawowej im. Tony'ego Halika

 w Górznej na projekt logo z okazji 70- lecia Szkoły

XI-XII . 2015

uczniowie

Renata Ekman

Joanna Zamczyk

 

 

Redagowanie zaproszeń dla gości

 przez uczniów naszej szkoły

XII

uczniowie

Krystyna Zarębska

Patrycja Grzywna

Konkurs dla klas naszej szkoły „ Hasło reklamowe promujące naszą szkołę”

II 2016

uczniowie

Kinga Lewandowska

Halina Kostkiewicz

Przygotowanie zaproszeń dla gości

I-II. 2016

 

Renata Ekman

Joanna Zamczyk

Doręczenie/wysłanie zaproszeń dla gości

 

III.2016

 

Wszyscy nauczyciele

Przygotowania do oficjalnej uroczystości obchodów 70 lecia Szkoły Podstawowej

im. Tony’ego Halika w Górznej

- obsługa sprzętu nagłaśniającego , przygotowanie prezentacji multimedialnej,

Przygotowanie pocztu sztandarowego

 

- przygotowanie uczniów do występów podczas oficjalnej uroczystości

 

- wystrój szkoły

III – VI  2016

 

 

 

 społeczność szkolna

 

 

 

Andrzej Szczygieł

 

 

 

Kinga Lewandowska

Maria Wellna

 

Renata Ekman

Konkurs dla uczniów z cyklu Halik i my – na najciekawszy wywiad, zdjęcie i pracę –  Uczeń polskiej szkoły z czasów około wojennych   

IV 2016

uczniowie

Beata Kujawa

Barbara Dudzik

Halina Kostkiewicz

Wychowawcy klas I-III i IV-VI

Przygotowanie wystawy przedstawiającej fragment klasy z czasów powojennych

V 2016

 

Kinga Lewandowska

Maria Wellna

Wychowawcy klas IV-VI

Oficjalna uroczystość obchodów 70 lecia Szkoły Podstawowej im, Tony’ego Halika

w Górznej

VI 2016

 

Wszyscy nauczyciele

 

EWALUACJA

Uczniowie aktywnie uczestniczą w poznawaniu historii naszej szkoły, jak i szkolnictwa polskiego z czasów około wojennych. Cała społeczność szkolna  bierze aktywny udział w uroczystości obchodów 70-lecia naszej szkoły. Zdjęcia i opis wystaw, uroczystości, konkursów, festynu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w kronice szkolnej.