III Kalejdoskop Przyrody

 pod hasłem „Przyroda mistrz nad mistrzami” Górzna 23 – 30 września 2013 r.

 

Miejsce „spotkań z pasją”

 

Szkoła Podstawowe im. Tony’ego Halika w Górznej

Społeczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy 

 ***   Zespół Szkół w Lotyniu

 

Termin:

poniedziałek, 23 września 2013 r.

 

Spotkanie - Inwentaryzacja drzew i krzewów posadzonych podczas I Kalejdoskopu Przyrody jesienią 2011r.przy drodze woj. nr 189 we wsi Górzna i Przyrody

Górzna – godz. 15.30 – 16.00

Nowiny – godz. 17.00 – 17.30

 

 

wtorek, 24 września 2013 r.

 

Spotkanie z uczestnikiem trzech wypraw polarnych, dr. Pawłem Loro z Uniwersytetu Warmińska-Mazurskiego w Olszynie

„Cudowny świat Antarktyki”

godzina 7.45 – 8.45   Zalesie kl. IV – V

godzina 9.00 – 11.00   Zalesie kl. I –III i VI

godzina 11.40 – 12.25  Górzna kl. I – IV i przedszkole

godzina 12.35 – 13.30  Górzna kl. V – VI i przedszkole

godzina 14.45 – 17.00; Lotyń sala nr 6 w gimnazjum

 

uczestnicy: uczniowie gimnazjum i kl. VI z Lotynia oraz wszyscy chętni dojeżdżający (poproście o pomoc rodziców)

 

 

 

 

 

 

środa, 25 września 2013 r.

 

„Z genealogią na Ty” – spotkanie z Genealogami z Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego z Gdańska Ireną Kucz, Januszem Pawelczykiem i Leszkiem Ćwiklińskim

 

godzina 7.45 – 8.30;   Zalesie kl. IV – VI

godzina 8.40 – 9.25;   Zalesie klasy I –III

godzina 9.35 – 10.00; Zalesie przedszkole

godzina 11.00 – 12.30; Lotyń sala nr 3 w sp

godzina 13.30 – 14.30;  Górzna świetlica

 

 

uczestnicy: uczniowie z Lotynia  kl. IV i V sp oraz wszyscy inni (także z gimnazjum), posiadający drzewa genealogiczne - robiliście je w szkole na zajęciach, odszukajcie je i przynieście – będzie konkurs!!!

 

czwartek, 26 września 2013 r.

 

„Co i jak widzimy – świat i światło wokół nas” – spotkanie z nauczycielką fizyki Marią Rut-Marcinkowską z Poznania, członkiem  Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

 

godzina 7.45 – 8.30;   Zalesie kl. IV – VI

godzina 8.40 – 9.25;   Zalesie klasy I –III

godzina 9.35 – 10.00; Zalesie przedszkole

godzina 11-00 – 11.35 Górzna przedszkole

godzina 11.40 – 12.25; Górzna klasy I – III

godzina 12.30 – 13.20 Gorzna klasy IV - VI

godzina 14.30 – 16.00; Lotyń , sala nr 6 w gimnazjum

 

uczestnicy: uczniowie gimnazjum i kl. VI z Lotynia oraz wszyscy chętni dojeżdżający (poproście o pomoc rodziców)

 

piątek, 27 września 2013 r.

 

Spotkanie z Joanną Skierą z Drużyny Szpiku ze Złotowa

 „Szpik ratuje życie”

 

godzina 7.45 – 8.30;   Zalesie kl. IV – VI

godzina 8.40 – 9.25;   Zalesie klasy I –III

godzina 9.35 – 10.00; Zalesie przedszkole

Od godziny 12.00 – 13.45; Lotyń sala nr 6 w gimnazjum

                   13.00 – 14.45  Lotyń sala nr 6 w gimnazjum

 

uczestnicy: Lotyń - uczniowie gimnazjum i kl. VI

 

sobota, 28 września 2013 r.

 

„Zobaczysz cuda – poznaj MISTRZA” – spotkanie z nauczycielką fizyki – Elżbietą Stasiukiewicz-Jaśniewską
z Torunia, członkiem  Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 

godzina 10.00 – 11.30 uczniowie z Górznej – spotkanie w szkole

godzina 12.00 – 14.00 uczniowie z Nowin – spotkanie w Kaplicy

 

niedziela, 29 września 2013 r.

 

„Zobaczysz cuda – poznaj MISTRZA” – spotkanie z nauczycielką fizyki – Elżbietą Stasiukiewicz-Jaśniewską
z Torunia, członkiem  Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 

godzina 8.45 – 10.30; Lotytń sala nr 6 w gimnazjum. Z przyczyn losowych pani Elżbieta Stasiukiewicz – Jaśniewska nie mogła być obecna i  spotkanie poprowadziły w jej zastępstwie Maria Rut – Marcinkowska - fizyk i Maria Jaszczyk - przyrodnik

uczestnicy: wszyscy chętni uczniowie gimnazjum i kl. V-VI sp z Lotynia

 

 

Niedziela? – i co z tego, to będą wspaniałe zajęcia.
Sami zobaczycie!!! – wystarczy się na nich pojawić.

 

poniedziałek, 30 września 2013 r.

 

 „Bajkał - perła Tajgi” – spotkanie z dr Elwirą Drobiewską
z Nadleśnictwa Lipka

 

godzina 7.45  -9.50 Zalesie

godzina  10.45 – 12.20 Górzna

godzina 13.00 – 15.00

uczestnicy: uczniowie z Lotynia - gimnazjum i kl. V-VI sp

 

 

 

 

 

czwartek, 21 listopada 2013 r.

„Pielęgniarki w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.  Człowiek, a człowieczeństwo, fenomen pielęgniarki” -  spotkanie z Katarzyną Głodowską asystentem w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

Zapraszamy
do aktywnego uczestnictwa!