Drobne konsultacje Oliwii z Moniką Druhna Gosia przy pracy Druhna Gosia rysuje Bi-Pi Druhna Iwona sprawdza poprawność wykonanego zadania, czy zastępowe zasługują na nagrodę Druhna Małgorzata w swoim żywiole Dzieło druhny Małgosi Harcerskie domino prawie gotowe Każdy starał się jak umiał We dwie zawsze raźniej - Oliwia z Martynką Wszyscy chętnie naśladowali druhnę Małgosię w jej poczynaniach Zastępowe walczyły z harcerskim dominem