STRONA GŁÓWNA > AKCJE EKOLOGICZNE


Rok szkolny 2009/2010

 

SZKOŁA W ZGODZIE Z PRZYRODĄ

 

Stowarzyszenie przyrodników

 

 

Z dniem 10.maja 2010 powołano do życia Stowarzyszenie Miłośników Przyrody
"Winniczek".


Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, promocja nowoczesnych rozwiązań w ochronie środowiska poprzez:

 • prowadzenie działalności z zakresu edukacji przyrodniczej,

 • organizowanie zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży; w tym wypoczynku letniego,

 • organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów;

 • działania na rzecz poprawy życia na wsi;

 • integracja społeczności wsi;

 • krzewienie kultury i tradycji lokalnych;

 • organizacja festynów i innych imprez integrujących i promujących miejscowości;

 • współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi szczególnie w działaniach wpływających na środowisko;

 • współdziałanie z wszelkimi innymi organizacjami i instytucjami, których cele i działania są spójne z celami i działaniami Stowarzyszenia,

 • promocja wsi Nowiny i Górzna, gminy Złotów i powiatu złotowskiego ich walorów przyrodniczych, kulturowych jak i działalności Stowarzyszenia oraz organizacji i instytucji współpracujących;

 • krzewienie kultury fizycznej i sportu.

 

Statut Stowarzyszenia

 

 

Prace grupy założycielskiej.
 

 

 

 

 

 

 

Dzień ziemi

22 kwietnia już od 40 lat jest Światowym Dniem Ziemi. W obliczu tego jubileuszu zwróciliśmy uwagę na potrzeby naszej planety.

 

Ziemia jest naszym domem. Mieszkamy w nim, budujemy go i rozwijamy. Nie możemy jednak zapominać, że oprócz nas żyją w nim miliardy innych stworzeń, o których również nie powinniśmy zaniedbywać. Zaspokajając swoje potrzeby musimy pamiętać o potrzebach innych, bo niszcząc ich środowisko niszczymy swój własny dom.

 
 
 
 
 

 

 

Sprzątanie świata

 

Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji Sprzątanie Świata .Po lekcjach w w piątkowe popołudnie  wszyscy wyruszyli do sprzątania  wyznaczonego wcześniej terenu wokół szkoły oraz na wsi.

 

 

  
 


POWRÓT
Copyright © 2005 by sgorzna.wot.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.