POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA
 

Kinga Lewandowska
pedagog specjalny

 

Krzysztof Ambrzykowski
psycholog szkolny

 

Magdalena Nowacka
pedagog specjalny,
zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno–społeczne

 

Barbara Grzesiak
pedagog specjalny,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 

Aldona Winiarska
logopeda


 

 

Copyright © 2005 by Versinon. Wszystkie prawa zastrzeżone.