zn
 

STRONA GŁÓWNA > II Kalejdoskop przyrody

II KALEJDOSKOP
PRZYRODY
 
 
 
Wiejskie skrzydła
 

Spotkanie autorskie z artystą malującym ustami Jerzym Omelczukiem

 

 

Warsztaty astronomiczo-plastyczne

Dorota i Jacek Kupras

 

 

To zaczynamy od Nowin...

 

Warsztaty w Górznej

 

W muzeum noc druga...

 

MGŁAWICE - galeria obrazów

 

Sposób na uatrakcyjnienie zajęć z przedmiotów przyrodniczych
wg Kuprasów:

 

„....Jedną z najważniejszych kompetencji nauczyciela jest wiedza z zakresu nauczanego przedmiotu  i umiejętność  jego nauczania zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej. Są one bardzo ważne. Istotnym jest natomiast to, aby cały czas nabywali umiejętności przygotowywania różnych rodzajów zajęć lekcyjnych oraz stosowania zróżnicowanych metod dydaktycznych – film, prezentacja, warsztaty, pogadanka, obserwacje i doświadczenia, praca metoda projektu, gry, quizy, autorskie bądź inne karty pracy dla ucznia etc. 

My uwagę swą chcemy skupić na wybranych projektach edukacyjnych. Zwłaszcza anglojęzycznych projektów jest bardzo wiele, a jednym z podstawowych  problemów jest selekcja informacji i ich wybór. Podczas wykładu i prezentacji multimedialnej będziemy chcieli przybliżyć niektóre z nich, omawiając strony internetowe  związane z tymi projektami. Będą to między innymi: HandsOn Universe Polska i związane z nim- Observing with NASA – czyli projekt Microobservatory, Khan Academy, WorldWide Telescope, projekty NASA: MoonKAM i EarthKAM, naukowe projekty społecznościowe: Globe at Night i Great World Wide Star Count oraz  Science Buddies, SciStarter.

Dzieci uczestniczyć będą w warsztatach, podczas których zobaczą w jak prosty sposób można samemu stworzyć seans, podobny do tego, jaki pokazywany jest w prawdziwym Planetarium, wykonają „żywy model” Układu Słonecznego, w którym wcielą się w poszczególne planety, ułożą obraz Księżyca przy użyciu mega puzzli. Nie zabraknie także zabaw plastycznych oraz innych aktywności hands on’’.

Dorota i Jacek Kupras

 

 

Sporo uwagi państwo Dorota i Jacek Kuprasowie  poświęcili Akademii Khana, która na dzień dzisiejszy posiada przeszło 700 przetłumaczonych na język polski odcinków (przy całkowitej ilości przekraczającej 3200 filmów) oraz dedykowany polskojęzyczny portal. Zwrócili uwagę na to, że misją Akademii Khana jest nie tyle tworzenie darmowych zasobów edukacyjnych, co zmiana modelu edukacji, polegająca na odciążeniu nauczycieli tak, aby mogli bardziej się skupić na pracy opartej o projekty. W modelu tym uczeń przeznacza 20% swojego czasu na oglądanie filmów edukacyjnych oraz wykonywanie ćwiczeń, pozostałe 80% może poświęcić na własne projekty: Portal, gdzie znajdują się zasoby Akademii posiada również mechanizmy wspomagające pracę nauczyciela. Można tworzyć konta dla klas, można też śledzić statystyki umożliwiające podgląd jak pracują uczniowie, jest wreszcie sekcja zawierająca tutoriale dedykowane temu, jak wdrożyć Akademię Khana w praktyce szkolnej


 

 

GALERIE

 

 

Nowiny

 

 

Górzna - uczniowie

 

 

Górzna - nauczyciele

 

Goście w naszym muzeum

 

 

 


Szkoła Podstawowa
w Górznej

"Szkołą z Klasą"

 


Copyright © 2005 by Versinon. Wszystkie prawa zastrzeżone.