STRONA GŁÓWNA > GAZETKA SZKOLNA


GAZETKA SZKOLNA "GÓRZNIAK"


HISTORIA NASZEGO PISMA
Gazetka szkolna "Górzniak" powstała w Szkole Podstawowej w Górznej we wrześniu 2002 r. z inicjatywy Mariusza Karasińskiego, który w ww. roku rozpoczął pracę w szkole w charakterze nauczyciela języka polskiego. Logo, formuła czasopisma oraz jego kształt graficzny zostały stworzone od podstaw przez uczniów kl. IV-VI, którzy następnie weszli w skład redakcji czasopisma.

PIERWSZY KONKURS
W roku szkolnym 2002/2003, czyli w roku swego powstania, gazetka wzięła udział w zorganizowanym przez redakcję "Aktualności Lokalnych" ze Złotowa IV Konkursie Gazetek Szkolnych "Gazetka", w którym otrzymała nagrodę za najlepszy debiut, którą - poza niżej zaprezentowanym dyplomem - stanowił również dyktafon SONY ufundowany przez p. marszałka Tadeusza Borowskiego.


ZWYCIĘSTWO NASZEJ GAZETKI W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM!

Ogromnym sukcesem zakończył się dla zespołu redakcyjnego gazetki "Górzniak" ze Szkoły Podstawowej w Górznej udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych "Pałuckie Pióro 2004", który został podsumowany w Wągrowcu 21 czerwca br. "Górzniak" istnieje od dwóch lat i po raz pierwszy wziął udział w konkursie o tak szerokim zasięgu, zostając od razu jego laureatem! W tegorocznej edycji rywalizowały ze sobą aż 242 redakcje gazetek szkolnych z 15 województw, wszystkie gazetki były poddane surowej ocenie jury, którego przewodniczącym był Gerard Sowiński, starszy wykładowca Zakładu Dydaktyki, Literatury i Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a członkami doradcy metodyczni, dziennikarze i rzecznicy prasowi. Nie może więc dziwić fakt, iż sukces ten był niebywałym zaskoczeniem dla przybyłych do Wągrowca na uroczyste ogłoszenie wyników członków zespołu redakcyjnego, dyrektora szkoły w Górznej Gabrieli Burdziak oraz opiekuna gazetki, nauczyciela języka polskiego Mariusza Karasińskiego. Uczniowie poza nagrodami rzeczowymi (drukarki atramentowej, zestawu encyklopedii i koszulek) otrzymali listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Wielkopolskiego Stefana Mikołajczaka i Wojewody Wielkopolskiego Andrzeja Nowakowskiego.

 


POWIATOWY KONKURS CZASOPISM SZKOLNYCH

Redakcja "Aktualności Lokalnych" zorganizowała V Powiatowy Konkurs Czasopism Szkolnych "Gazetka", w którym o najwyższe laury rywalizowała również redakcja "Górzniaka", która w kategorii klas IV-VI zdobyła II miejsce i wygrała szybki o skaner USB oraz zestaw głośników CREATIVE, które wzbogaciły naszą pracownię komputerową.

 

 

 
NIECO O CHOCHLIKU...
Niestety, najzabawniejsze zdarzenia z życia gazetki wiążą się nie tyle z działalnością członków jej redakcji, ile mieszkającego w naszej pracowni chochlika, który często wykorzystuje nieobecność uczniów i płata im rozmaite figle. Stąd w gazetce znalazł się "Wywiad z panią Dawidem Skrzypczyńskim", wiosenne zdjęcie uczniów zostało podpisane "Zimowy spacer kl. VI", a ostatnia wycieczka do Warszawy, zgodnie z informacją zawartą w gazetce, odbyła się w terminie XX-XX.05.2005 r. Nie dajemy jednak za wygraną i wciąż poszukujemy tego małego żartownisia!

 

 

 


ARCHIWUMSzkoła Podstawowa
w Górznej
"Szkołą z Klasą"

 

Copyright © 2005 by Versinon. Wszystkie prawa zastrzeżone.