STRONA GŁÓWNA > VIII FORUM EKOLOGICZNE

VIII FORUM
EKOLOGICZNE
 

 

Mowa  przyrody
21,24,25,27,29 i 31 października 2008 r.
 

POWRÓT

Zaproszeni goście – prelegenci:

dr Roman Pawlak – ichtiolog z UMK w Toruniu

Wojciech Pawlak – młody przyrodnik z Torunia

Maja Rut-Marcinkowska – nauczyciel  fizyki z Poznania

Rafał Łęcki – teriolog, Stacja Badawcza Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi

Andrzej Dziedzina Wiwer – góral ze Szczawnicy

prof. Jowita Kęcińska – językoznawca z Krajny

Jolanta Surma – instruktor rękodzieła artystycznego ze Złotowa

Adam Pulit – Leśnik Nadleśnictwa Złotów

Prof. Jerzy Karg- entomolog i ekolog, Stacja Badawcza Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Turwi Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Turwi

dr Benon Gaziński – Jean Monnet prof., pracownik naukowy Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UW-M w Olsztynie

Zofia Jelonek - dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej

Jerzy Jelonek – nauczyciel plastyki ze Złotowa

Tegoroczne Forum było najdłuższe ze wszystkich, trwało sześć dni.  W Muzeum Ziemi Złotowskiej odbywały się warsztaty plastyczno-historyczne prowadzone przez nauczyciela SP2 w Złotowie pana Jerzego Jelonka na temat twórczości Giuseppe Arcimboldo. Kolejne grupy uczniów, zainspirowane prelekcją, wykonywały następnie reliefy z darów jesieni, sznurka, gałęzi, słomy, kłosów itp. oraz zwiedzały aktualne wystawy.
Zajęcia w szkole prowadził pan Andrzej Dziedzina Wiwer - góral ze Szczawnicy. Mówił gwarą, pięknie recytował, a nawet przyśpiewywał. Pan dr Roman Pawlak w wykładzie o rybach z Tanganiki "zastanawiał" się wraz ze słuchaczami "czy ryby rozmawiają?". Jego syn Wojtek również przygotował się solidnie do swojego wykładu na temat "Życie dinozaurów" i zobrazował swoje wystąpienie samodzielnie wykonaną prezentacją. Pan Adam Pulit bardzo interesująco, w formie zabawy przedstawiał mowę zwierząt leśnych w wykładzie "Poznaj mowę zwierząt".
Równolegle w oddziale przedszkolnym panie - Maja Rut-Marcinkowska i Aldona Bendrer - wykonywały "Doświadczenia fizyczne i biologiczne dla malucha".
Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Złotowie odbywały się zamiennie. Wykłady prowadzili: Rafał Łęcki - "Jak złapać mysz", dr Roman Pawlak - "Rozmowa z rybami", dr Benon Gaziński - "Traktat Lizboński i co dalej", prof. Jerzy Karg - "Mongolia -ludzie i przyroda", "Mowa owadów".
Andrzej Dziedzina Wiwer "spierał" się z prof. Jowitą Kęcińską o wyższość gwary góralskiej nad krajeńską "Gwara Krajny a Pienin - Gwara w Poezji". Spotkanie uświetnił zespół "Krajniacy" z Wielkiego Buczka. Przygotowano teksty piosenek, które razem z zespołem odśpiewała publiczność.
W Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, instruktor rękodzieła artystycznego pani Jolanta Surma przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej z Górznej warsztaty "Mowa sznurka". Dla reszty uczniów takie warsztaty odbyły się następnego dnia w szkole.
Pan Rafał Łęcki tym razem zawitał ze swoimi gryzoniami do Szkoły Podstawowej w Stawnicy. Pokazał "Jak pracuje przyrodnik -naukowiec?".
Wzorem lat ubiegłych dwie kolejne klasy z naszej szkoły pojechały na wycieczkę do Turwi i okolic.

Prof J. Karg w Bibliotece Miejskiej w Złotowie w ramach cyklu spotkań Mozaika Kultur dla uczniów LO w Złotowie. Tytuł wykładu "Mongolia - ludzie i przyroda"

Jedna z licznych kolekcji owadów profesora J. Karga

 

Pani Elwira Drobiewska prezentuje sygnały łowieckie

 

Dr Benon Gaziński przed swoim wykładem, w roli słuchacza

 

Profesor z młodzieżą po wykładzie

 

Zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, prowadzone przez panią Jolantę Surmę

 

 

Prof Jerzy Karg w wykładzie "Mowa owadów"

 

Państwo Justyna i Roman Pawlakowie z synem Wojtkiem

 

Zajęcia prowadzi pracownik Muzeum Ziemi Złotowskiej pani Monika Nowicka - zwiedzanie aktualnej wystawy

 

Pani Dyrektor muzeum prezentuje zgromadzone zbiory

 

Po wykładzie Jerzego Jelonka o Giuseppe Arcimboldo powstały takie oto prace

 

Góral z Pienin Andrzej Dziedzina Wiwer "Gwara, poezja i stój góralski"

 

Zdjęcie z "prawdziwym" góralem - nie lada gratka

 

Prof. Jowita Kęcińska

 

"Przyjaciel Szkoły" Poseł RP Stanisław Chmielewski z  Andrzejem Dziedziną Wiwrem w kuluarach
Szkoła Podstawowa
w Górznej
"Szkołą z Klasą"

Copyright © 2005 by Versinon. Wszystkie prawa zastrzeżone.